• Diodes
  • MOSFET-IGBT-GAN-SIC
  • Transistor-Triac-Thyristor
  • LED-LCD
  • Thạch anh-Dao Động
  • NTC-PTC-SENSOR
  • Batttery
  • ICs-Power
  • MCU-MPU-CPU-RAM-FLASH
15.000 ₫ 15000.0 VND
7.000 ₫ 7000.0 VND